¤ professionele hulp bij het verzorgen van uw belastingaangifte ¤

Disclaimer

Belastingconsultancy MVE kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.

Kamer van Koophandel
Belastingconsultancy MVE staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32145570.

Inhoud
De door Belastingconsultancy MVE verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Belastingconsultancy MVE kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Belastingconsultancy MVE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Belastingconsultancy MVE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Belastingconsultancy MVE worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Belastingconsultancy MVE.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Belastingconsultancy MVE omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Algemene Voorwaarden (Terms and Conditions, Dutch only)
Op alle offertes, overeenkomsten, opdrachten, werkzaamheden en daaruit voortvloeiende verbintenissen opgesteld door Belastingconsultancy MVE zijn de algemene voorwaarden van leden van het Register Belastingadviseurs (RB) van toepassing.

Belastingconsultancy MVE is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB) en formeel erkend als RB-kantoor. Dit vormt een waarborg voor kwaliteit, integriteit en staat garant voor actuele kennis op fiscaal gebied.

Een erkend RB-kantoor is geregistreerd in het Register van Belastingadviseurs (RB) en staat voor hoogstaand belastingadvies. De RB titel is beschermd.

 

logo Algemene voorwaarden RB
 
logo General Conditions RB
 

CB logo