¤ professionele hulp bij het verzorgen van uw belastingaangifte ¤

Tarieven Particulieren 2024

Een goede fiscalist verdient zichzelf dubbel en dwars terug!

Belastingaangifte (heel Nederland) of een afspraak bij u thuis (in de regio, zie plaatsnamen)
Wij hanteren vaste tarieven voor een standaard particuliere belastingaangifte per post of per e-mail (heel Nederland):

Enkele aangifte € 85,00. Gezamenlijke aangifte (met fiscaal partner) € 100,00 *

Bij een belastingaangifte bij u thuis rekenen wij een toeslag van € 50,00 bij een thuisbezoek binnen de regio (zie plaatsnamen onderaan de pagina Particulieren).

Enkele aangifte € 135,00. Gezamenlijke aangifte (met fiscaal partner) € 150,00 * (inclusief € 50,00 toeslag i.v.m. thuisbezoek binnen de regio)

Wij beantwoorden gedurende het gehele jaar kosteloos uw e-mails en/of telefonische vragen.

Belastingaangifte bij u thuis door Belastingconsultancy MVE (buiten de regio)

  • Totale Reisafstand 60-100 km Enkele aangifte € 150,00 *
    Gezamenlijke aangifte (met fiscaal partner) € 160,00 *
  • Totale Reisafstand 100-150 km Enkele aangifte € 160,00 *
    Gezamenlijke aangifte (met fiscaal partner) € 170,00 *
  • Totale Reisafstand 150-200 km Enkele aangifte € 170,00 *
    Gezamenlijke aangifte (met fiscaal partner) € 185,00 *

Belastingaangifte bij complexe situaties

Belastingaangifte en de bijleenregeling (ophogen en/of oversluiten hypotheek) € 145,00 per belastingaangifte (enkele en gezamenlijke aangifte).

Aankoop of Verkoop eigen woning € 195,00 per belastingaangifte (enkele en gezamenlijke aangifte).

Aankoop eigen woning en Verkoop eigen woning € 350,00 per belastingaangifte (enkele en gezamenlijke aangifte).

Aankoop eigen woning + Eigenwoningreserve € 350,00 per belastingaangifte (enkele en gezamenlijke aangifte).

Aankoop eigen woning + Eigenwoningreserve + Bouwdepot € 435,00 per belastingaangifte (enkele en gezamenlijke aangifte).

Verkoop eigen woning + Eigenwoningreserve € 350,00 per belastingaangifte (enkele en gezamenlijke aangifte).

Verkoop eigen woning + Eigenwoningreserve + Bouwdepot € 435,00 per belastingaangifte (enkele en gezamenlijke aangifte).

Belastingaangifte bij echtscheiding (en gezamenlijke koopwoning) € 195,00 per persoon.

Belastingaangifte bij echtscheiding (en gezamenlijke koopwoning) en oversluiten hypotheek € 325,00 per persoon.

Belastingaangifte bij echtscheiding (en gezamenlijke koopwoning) en verkoop woning € 325,00 per persoon.

Belastingaangifte bij overlijden € 195,00 per persoon (bij gezamenlijke aangifte zelfde tarief).

Extra service bij complexe belastingaangifte
Bij een complexe belastingaangifte bekijken wij standaard of u over de voorgaande belastingjaren mogelijk nog recht heeft op een extra belastingteruggaaf. Indien hiertoe aanleiding bestaat kunnen wij voor u een bezwaarschrift indienen tegen een oude belastingaangifte en een nieuwe belastingaangifte indienen. Ook bekijken wij of het voor u zinvol is om een verdelingsverzoek over de afgelopen jaren in te dienen. Alleen als blijkt dat dit voor u een belastingvoordeel oplevert, kunnen wij na onderling overleg aanvullende werkzaamheden uitvoeren tegen een van te voren overeengekomen meerprijs. Het is daarom belangrijk dat u ook uw oude belastingaangiften over de afgelopen jaren en de definitieve aanslagen van de Belastingdienst bij de hand heeft.

Ingebonden fiscaal jaarrapport
Ingebonden fiscaal jaarrapport per post bij u thuis (kopieën per e-mail ontvangt u na afloop gratis) € 22,50.

Belastingaangifte kind/scholier
Belastingaangifte kind/scholier (jonger dan 18 jaar) € 60,00.

Voorlopige Aanslag / Voorlopige Teruggaaf
Aanvragen en/of wijzigen € 50,00 (€ 55,00 met partner).

Huurtoeslag
Aanvragen en/of wijzigen € 45,00 (€ 50,00 met partner).

Zorgtoeslag
Aanvragen en/of wijzigen € 45,00 (€ 50,00 met partner).

Kinderopvangtoeslag
Aanvragen en/of wijzigen € 50,00 (€ 55,00 met partner).

Kindgebonden budget
Aanvragen en/of wijzigen € 45,00 (€ 50,00 met partner).

Telefonisch contact met de Belastingdienst
Bellen naar de Belastingdienst i.v.m. het aanvragen van formulieren en/of het telefonisch doorgeven van wijzigingen en/of het aanvragen van uitstel van betaling, berekend op 20 minuten € 35,00.

Berekening jaarruimte en/of reserveringsruimte (lijfrente en banksparen voor pensioen)
Het betreft een berekening van de opgebouwde jaar- en reserveringsruimte over voorgaande acht jaar ten behoeve van het afsluiten van een lijfrentepolis of bankspaarproduct als aanvulling op uw pensioen. Deze berekening voldoet aan de eisen van de Belastingdienst, waardoor de belastingaftrek voor premies toepasbaar is.

Berekening over het afgelopen jaar € 35,00.
Berekening over de afgelopen vier jaar € 100,00.
Berekening over de afgelopen acht jaar € 175,00.
Berekening over de afgelopen tien jaar € 195,00.

Gebruik van machtigingsformulier
Machtigingsformulier van Belastingconsultancy MVE als bewijs van machtiging door de cliënt voor het behartigen van belangen inzake belastingen voor o.a. de Belastingdienst, gemeente en/of andere overheidsinstantie. Per formulier € 25,00.

Aangifte schenkbelasting
Opstellen en Indienen vanaf € 125,00 tot € 250,00 per persoon (prijs is afhankelijk van complexiteit).

Aangifte erfbelasting
Opstellen en Indienen vanaf € 250,00 tot € 1.150,00 per persoon (prijs is afhankelijk van complexiteit).

Informatieverzoek opstellen en indienen bij de Belastingdienst
Opstellen, indienen en afhandelen informatieverzoek € 195,00 tot € 350,00 per persoon (prijs is afhankelijk van complexiteit).

Bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst
Opstellen en indienen bezwaarschrift € 125,00.
Opstellen en indienen bezwaarschrift (bij toewijzing proceskostenvergoeding Belastingdienst) € 310,00.

Opstellen en verstrekken officiële verklaring (bijvoorbeeld inkomensverklaring)
Opstellen en verstrekken officiële verklaring voor o.a. registratiecommissie, overheidsinstantie enz. € 175,00.

Middeling
Middelingsberekening € 55,00.
Middeling berekenen + indienen € 185,00.

F-biljet
De finale belastingaangifte over het jaar van overlijden € 195,00.

Fiscaal advies
Per uur € 125,00 of vaste prijsafspraak.

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW

*Bij gecompliceerde of arbeidsintensievere aangiftes, bijvoorbeeld: Aankoop woning, bijleenregeling, echtscheiding, bouwdepot, overbedelingssom, berekeningen met betrekking tot jaarruimte en reserveringsruimte i.v.m. banksparen/lijfrente kunnen wij afwijken van bovenstaande tarieven. Hierbij is vooraf overleg gewenst. Bij een thuisbezoek rekenen wij een toeslag van € 50,00 binnen de regio (zie plaatsnamen). Eventuele parkeerkosten berekenen wij aan u door.

 

Belastingadviseur komt bij u thuis in de regio:

Almere
Amersfoort
Hilversum
Utrecht

Belastingconsultancy MVE is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB) en formeel erkend als RB-kantoor. Dit vormt een waarborg voor kwaliteit, integriteit en staat garant voor actuele kennis op fiscaal gebied.

Een erkend RB-kantoor is geregistreerd in het Register van Belastingadviseurs (RB) en staat voor hoogstaand belastingadvies. De RB titel is beschermd.

 

Checklist aangifteChecklist IB 2023 Particulieren

Checklist aangifteChecklist IB 2022 Particulieren

Checklist aangifteChecklist IB 2021 Particulieren

Checklist aangifteChecklist IB 2020 Particulieren

Checklist aangifteChecklist IB 2019 Particulieren

RB logo