¤ professionele hulp bij het verzorgen van uw belastingaangifte ¤

Tarieven Particulieren 2021

Een goede fiscalist verdient zichzelf dubbel en dwars terug!

Belastingaangifte (heel Nederland) of een afspraak bij u thuis (in de regio, zie plaatsnamen)
Wij hanteren vaste tarieven voor een standaard particuliere belastingaangifte per post of per e-mail (heel Nederland) of voor een belastingaangifte bij u thuis (in de regio, zie plaatsnamen). Daarbij beantwoorden wij gedurende het gehele jaar kosteloos uw e-mails en/of telefonische vragen. Ook rekenen wij geen voorrijkosten.

Enkele aangifte € 80,00. Gezamenlijke aangifte (met fiscaal partner)   € 95,00 *

Belastingaangifte bij u thuis door Belastingconsultancy MVE (buiten de regio)

  • Totale Reisafstand 60-100 km Enkele aangifte € 90,00 *
    Gezamenlijke aangifte (met fiscaal partner) € 110,00 *
  • Totale Reisafstand 100-150 km Enkele aangifte € 115,00 *
    Gezamenlijke aangifte (met fiscaal partner) € 125,00 *
  • Totale Reisafstand 150-200 km Enkele aangifte € 125,00 *
    Gezamenlijke aangifte (met fiscaal partner) € 135,00 *

Belastingaangifte bij complexe situaties

Belastingaangifte en de bijleenregeling (ophogen en/of oversluiten hypotheek) € 135,00 per belastingaangifte (enkele en gezamenlijke aangifte).

Aankoop of Verkoop eigen woning € 160,00 per belastingaangifte (enkele en gezamenlijke aangifte).

Aankoop eigen woning en Verkoop eigen woning € 250,00 per belastingaangifte (enkele en gezamenlijke aangifte).

Aankoop eigen woning + Eigenwoningreserve € 350,00 per belastingaangifte (enkele en gezamenlijke aangifte).

Aankoop eigen woning + Eigenwoningreserve + Bouwdepot € 425,00 per belastingaangifte (enkele en gezamenlijke aangifte).

Verkoop eigen woning + Eigenwoningreserve € 350,00 per belastingaangifte (enkele en gezamenlijke aangifte).

Verkoop eigen woning + Eigenwoningreserve + Bouwdepot € 425,00 per belastingaangifte (enkele en gezamenlijke aangifte).

Belastingaangifte bij echtscheiding (en gezamenlijke koopwoning) € 160,00 per persoon.

Belastingaangifte bij echtscheiding (en gezamenlijke koopwoning) en oversluiten hypotheek € 300,00 per persoon.

Belastingaangifte bij echtscheiding (en gezamenlijke koopwoning) en verkoop woning € 300,00 per persoon.

Belastingaangifte bij echtscheiding (en gezamenlijke koopwoning) en de nieuwe eigenwoningregeling sinds 1-1-2013 € 195,00 per persoon.

Belastingaangifte bij echtscheiding (en gezamenlijke koopwoning) en de nieuwe eigenwoningregeling sinds 1-1-2013 + oversluiten hypotheek € 375,00 per persoon.

Belastingaangifte bij echtscheiding (en gezamenlijke koopwoning) en de nieuwe eigenwoningregeling sinds 1-1-2013 + verkoop woning € 375,00 per persoon.

Belastingaangifte bij overlijden € 155,00 per persoon (bij gezamenlijke aangifte zelfde tarief).

Extra service bij complexe belastingaangifte
Bij een complexe belastingaangifte bekijken wij standaard of u over de voorgaande belastingjaren mogelijk nog recht heeft op een extra belastingteruggaaf. Indien hiertoe aanleiding bestaat kunnen wij voor u een bezwaarschrift indienen tegen een oude belastingaangifte en een nieuwe belastingaangifte indienen. Ook bekijken wij of het voor u zinvol is om een verdelingsverzoek over de afgelopen jaren in te dienen. Alleen als blijkt dat dit voor u een belastingvoordeel oplevert, kunnen wij na onderling overleg aanvullende werkzaamheden uitvoeren tegen een van te voren overeengekomen meerprijs. Het is daarom belangrijk dat u ook uw oude belastingaangiften over de afgelopen jaren en de definitieve aanslagen van de Belastingdienst bij de hand heeft.

Gratis bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde van uw woning
Belastingconsultancy MVE werkt hierbij samen met een aantal erkende Makelaars. Een NVM Register Makelaar/Taxateur zal beoordelen of het indienen van een bezwaarschrift zinvol is. Wanneer dat het geval is, dan komt de Makelaar/Taxateur bij u aan huis om de woning officieel te taxeren. U ontvangt zelf na afloop ook een taxatierapport. Vervolgens zal Belastingconsultancy MVE een bezwaarschrift in combinatie met het taxatierapport indienen bij de gemeente. Als de gemeente besluit de WOZ-waarde te verlagen op basis van onze argumenten in het bezwaarschrift, vergoedt de gemeente onze kosten. Is het bezwaarschrift niet succesvol, dan komen de kosten geheel voor onze rekening. Op die manier blijft voor u het gehele traject kosteloos. Uiteraard zullen wij alleen bezwaar maken indien ook daadwerkelijk blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. Doordat wij vrij nauwkeurig te werk gaan en alle bezwaren worden onderbouwd met foto’s, uittreksels van het kadaster en een actuele waardebepaling, is de slagingskans hoog. Houd er rekening mee dat de bezwaartermijn slechts zes weken bedraagt (na dagtekening WOZ-beschikking). Wij kunnen ook eerst een pro forma bezwaar indienen, zodat we langer de tijd krijgen om het bezwaar te motiveren. Ook als u geen cliënt bij ons bent, kunt u zich voor deze actie aanmelden.

Ingebonden fiscaal jaarrapport
Ingebonden fiscaal jaarrapport per post bij u thuis (kopieën per e-mail ontvangt u na afloop gratis) € 17,50.

Belastingaangifte kind/scholier
Belastingaangifte kind/scholier (jonger dan 18 jaar) € 40,00.

Voorlopige Aanslag / Voorlopige Teruggaaf
Aanvragen en/of wijzigen € 40,00 (€ 45,00 met partner).

Huurtoeslag
Aanvragen en/of wijzigen € 40,00 (€ 45,00 met partner).

Zorgtoeslag
Aanvragen en/of wijzigen € 40,00 (€ 45,00 met partner).

Kinderopvangtoeslag
Aanvragen en/of wijzigen € 40,00 (€ 45,00 met partner).

Kindgebonden budget
Aanvragen en/of wijzigen € 40,00 (€ 45,00 met partner).

Telefonisch contact met de Belastingdienst
Bellen naar de Belastingdienst i.v.m. het aanvragen van formulieren en/of het telefonisch doorgeven van wijzigingen en/of het aanvragen van uitstel van betaling € 35,00 *

Berekening jaarruimte en/of reserveringsruimte (lijfrente en banksparen voor pensioen)
Het betreft een berekening van de opgebouwde jaar- en reserveringsruimte over voorgaande acht jaar ten behoeve van het afsluiten van een lijfrentepolis of bankspaarproduct als aanvulling op uw pensioen. Deze berekening voldoet aan de eisen van de Belastingdienst, waardoor de belastingaftrek voor premies toepasbaar is.

Berekening over het afgelopen jaar € 20,00.
Berekening over de afgelopen vier jaar € 50,00.
Berekening over de afgelopen acht jaar € 100,00.

Gebruik van machtigingsformulier
Machtigingsformulier van Belastingconsultancy MVE als bewijs van machtiging door de cliënt voor het behartigen van belangen inzake belastingen voor o.a. de Belastingdienst, gemeente en/of andere overheidsinstantie. Per formulier € 15,00.

Aangifte schenkbelasting
Opstellen en Indienen vanaf € 125,00 tot € 250,00 per persoon (prijs is afhankelijk van complexiteit).

Aangifte erfbelasting
Opstellen en Indienen vanaf € 225,00 tot € 400,00 per persoon (prijs is afhankelijk van complexiteit).

Informatieverzoek opstellen en indienen bij de Belastingdienst
Opstellen, indienen en afhandelen informatieverzoek € 95,00

Bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst
Opstellen en indienen bezwaarschrift € 95,00

Opstellen en verstrekken officiële verklaring (bijvoorbeeld inkomensverklaring)
Opstellen en verstrekken officiële verklaring voor o.a. registratiecommissie, overheidsinstantie enz. € 95,00

Middeling
Middelingsberekening € 35,00.
Middeling berekenen + indienen € 135,00.

F-biljet
De finale belastingaangifte over het jaar van overlijden € 155,00.

Fiscaal advies
Per uur € 95,00 of vaste prijsafspraak.

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW

*Bij gecompliceerde of arbeidsintensievere aangiftes, bijvoorbeeld: Aankoop woning, bijleenregeling, echtscheiding, bouwdepot, overbedelingssom, berekeningen met betrekking tot jaarruimte en reserveringsruimte i.v.m. banksparen/lijfrente kunnen wij afwijken van bovenstaande tarieven. Hierbij is vooraf overleg gewenst. Bij een thuisbezoek berekenen wij eventuele parkeerkosten aan u door.

 

Belastingadviseur komt bij u thuis in de regio:

Almere
Amersfoort
Hilversum
Utrecht

Belastingconsultancy MVE is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB) en formeel erkend als RB-kantoor. Dit vormt een waarborg voor kwaliteit, integriteit en staat garant voor actuele kennis op fiscaal gebied.

Een erkend RB-kantoor is geregistreerd in het Register van Belastingadviseurs (RB) en staat voor hoogstaand belastingadvies. De RB titel is beschermd.

 

Checklist aangifteChecklist IB 2020 Particulieren

Checklist aangifteChecklist IB 2019 Particulieren

Checklist aangifteChecklist IB 2018 Particulieren

Checklist aangifteChecklist IB 2017 Particulieren

Checklist aangifteChecklist IB 2016 Particulieren

RB logo