¤ professionele hulp bij het verzorgen van uw belastingaangifte ¤

Vragen

Hoe laat ik mijn Particuliere belastingaangifte door Belastingconsultancy MVE verzorgen?
U kunt de checklist uit het betreffende (belasting)jaar uitprinten, invullen, ondertekenen en vervolgens per post naar ons kantoor opsturen. Belastingconsultancy MVE zal na ontvangst het gehele aangiftetraject verzorgen. Dit alles tegen een vast tarief. Bij vragen nemen wij telefonisch contact met u op.

Er is tevens de mogelijkheid voor het maken van een persoonlijke afspraak om gezamenlijk de aangifte met behulp van professionele aangiftesoftware bij u thuis in te vullen. Een DigiD code is hierbij niet nodig. In tegenstelling tot de meeste belastingadvieskantoren, zijn bij ons de afspraken ook ’s avonds en in het weekend mogelijk!

Hoe laat ik mijn Ondernemers belastingaangifte door Belastingconsultancy MVE verzorgen?
Belastingaangiftes voor ondernemers zijn veelal complex, daarom worden deze aangiftes alleen vanuit ons kantoor verzorgd. U kunt al uw overzichten en relevante gegevens (bijvoorbeeld in een Excel bestand) per e-mail of per post naar ons kantoor verzenden. Voor uw persoonlijke gegevens kunt u de checklist voor Particulieren uitprinten, invullen, ondertekenen en vervolgens naar ons kantoor opsturen. Belastingconsultancy MVE zal na ontvangst het gehele aangiftetraject verzorgen. Uiteraard kunt u eerst vrijblijvend met ons kennis maken. E-mail of bel ons gerust om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Voor een kennismakingsgesprek brengen wij geen kosten in rekening.

Zit ik vast aan langlopende contracten?
Nee, indien u, om wat voor reden dan ook, niet tevreden bent, zullen wij in goed overleg de samenwerking beëindigen.

Voor welke termijn kan Belastingconsultancy MVE uitstel aanvragen?
Belastingconsultancy MVE kan in principe maximaal uitstel aanvragen. Dat betekent dat we voor de belastingaangifte 2022 bijvoorbeeld uitstel kunnen aanvragen tot 30 april 2024. Echter dit is alleen mogelijk indien u te goeder trouw bekend staat bij de Belastingdienst. Bent u vaker te laat geweest met het indienen van een aangifte of heeft u regelmatig een verzuimboete gehad, dan kan de Belastingdienst het uitstelverzoek weigeren. Bij dergelijke situaties nemen wij altijd contact met u op. Als u zelf uitstel aanvraagt, krijgt u meestal in hetzelfde jaar tot en met 1 september de tijd om de aangifte in te dienen.

Waarin onderscheidt Belastingconsultancy MVE zich van andere belastingkantoren en boekhouders/belastingadviseurs?
Belastingconsultancy MVE is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB) en formeel erkend als RB-kantoor. Dit vormt een waarborg voor kwaliteit, integriteit en staat garant voor actuele kennis op fiscaal gebied. Een erkend RB-kantoor is geregistreerd in het Register van Belastingadviseurs (RB) en staat garant voor hoogstaand belastingadvies. De RB titel is beschermd. Iedere belastingaangifte wordt namens ons kantoor ondertekend door een academisch fiscalist.

De RB fiscalist is een onafhankelijke adviseur die alleen het belang van de cliënt dient. Dit in tegenstelling tot veel financiële planners die al dan niet in dienst zijn van verzekeringsmaatschappijen en banken en u kunnen adviseren over verzekerings- en bancaire producten. Het honorarium van deze financiële planners bestaat dan ook vaak uit provisie op verkochte producten. Het Register Belastingadviseurs kent beroeps- en gedragsregels die van toepassing zijn op alle Register Belastingadviseurs. Volgens die beroepsregels is het een RB belastingadviseur verboden provisies te incasseren. Tuchtrechtspraak waarborgt de naleving van deze beroepsregels.

Mede door het flexibele karakter van ons kantoor bestaat de mogelijkheid om ook buiten de vaste kantoortijden (’s avonds en in het weekend) een afspraak te maken.

Doordat wij werken met vaste prijsafspraken wordt u niet met onverwachte kosten geconfronteerd. Bij complexe situaties of fiscale adviezen wordt eveneens een vaste prijs overeengekomen, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Doet Belastingconsultancy MVE aan begeleiding voor startende ondernemers?
Wij helpen starters op weg in iedere branche of bedrijfstak. Startende ondernemers hebben vaak veel vragen en vrijwel alles is nieuw. Een ervaren fiscalist/belastingadviseur weet precies hoe u fiscaal de zaken dient aan te pakken. Op die manier kan Belastingconsultancy MVE startende ondernemers ondersteunen.

Kan ik ook voor andere zaken bij Belastingconsultancy MVE terecht?
Wij kunnen u in principe met alle belastinggerelateerde zaken helpen. Of in ieder geval op weg helpen. Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?
Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst (bijvoorbeeld een aanslag) kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit is eigenlijk een brief aan de Belastingdienst waarin u aangeeft het niet eens te zijn met een beslissing. Wij kunnen voor u een inschatting maken of het indienen van een bezwaarschrift zinvol is. Ook bij het opstellen van een bezwaarschrift kunnen wij u van dienst zijn en/of adviseren.

Wie is aansprakelijk voor mijn belastingaangifte?
Het is belangrijk om te weten dat u altijd zelf verantwoordelijk bent voor de (gevolgen van de) ingediende belastingaangifte, ook al is deze door uw belastingadviseur verzorgd en ook al zijn daar (grove) fouten in gemaakt. Het is dus van belang een belastingadviseur te kiezen die betrouwbaar en deskundig is.

Hoe dien ik de betaling te voldoen?
U krijgt altijd een officiële factuur. U kunt de betaling digitaal voldoen. Zo weet u altijd zeker dat u met een erkend kantoor samenwerkt.

Wanneer wordt mijn belastingaangifte digitaal naar de Belastingdienst verzonden?
U ontvangt eerst een kopie per e-mail ter controle. Pas na bevestiging en goedkeuring van uw zijde, wordt de aangifte door Belastingconsultancy MVE verzonden zodra de betaling is voldaan.

Hoe lang bestaat Belastingconsultancy MVE?
Belastingconsultancy MVE is opgericht in januari 2006 en sindsdien gespecialiseerd in fiscale adviezen en belastingzaken.

Ontvang ik een kopie van de belastingaangifte die is ingediend door Belastingconsultancy MVE?
Particulieren ontvangen van de belastingaangifte gratis een digitale kopie per e-mail. Indien u een ingebonden fiscaal jaarrapport per post wenst te ontvangen is dit mogelijk tegen een meerprijs van 22,50 euro. U ontvangt dan na afloop een ingebonden fiscaal jaarrapport van de gehele belastingaangifte per post bij u thuis.

Aanvraag / Wijzigen / Stopzetten Zorgtoeslag / Huurtoeslag / Kinderopvangtoeslag / Kindgebonden budget.
Voor het aanvragen, stopzetten of wijzigen van zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget kan Belastingconsultancy MVE u ook van dienst zijn. Zie hiervoor de tarieven bij Particulieren. Een DigiD code is niet nodig.

Aanvraag / Wijzigen / Stopzetten Voorlopige Teruggaaf/ Voorlopige Aanslag.
Voor het aanvragen, stopzetten of wijzigen van een voorlopige teruggaaf / voorlopige aanslag kan Belastingconsultancy MVE u ook van dienst zijn. Zie hiervoor de tarieven bij Particulieren. Een DigiD code is niet nodig.

Indien de belastingaangifte is ingediend door Belastingconsultancy MVE en ik ontvang een voorlopige aanslag van de Belastingdienst, dient dit dan door mijzelf gecontroleerd te worden?
Binnen enkele maanden ontvangt u van de Belastingdienst een voorlopige aanslag naar aanleiding van de ingediende belastingaangifte. Deze voorlopige aanslag is uitsluitend gebaseerd op de gegevens uit uw belastingaangifte. In vrijwel alle gevallen kloppen deze gegevens. Twijfelt u of is het verschil aanzienlijk, neemt u dan gerust contact met ons op.

Wanneer dient een schenking te worden aangegeven?
Heeft u een schenking ontvangen? Dan moet u aangifte doen als:

  • U het formulier ‘Aangifte schenkbelasting’ van de Belastingdienst hebt ontvangen.
  • U de schenking van uw ouder(s) hebt ontvangen en de waarde van de schenking hoger is dan € 6.035 (belastingjaar 2023) of hoger dan € 6.633 (belastingjaar 2024).
  • U de schenking niet van uw ouder(s) hebt ontvangen en de waarde van de schenking hoger is dan
    € 2.418 (belastingjaar 2023) of hoger dan € 2.658 (belastingjaar 2024). Belastingconsultancy MVE kan de aangifte voor u verzorgen.
  • Er zijn ook verhoogde vrijstellingen die mogelijk interessant kunnen zijn. Denk met name aan schenkingen voor een dure studie, de aankoop van een woning of de aflossing van de eigen woning schuld. Belastingconsultancy MVE kan u hierbij adviseren en de aangifte schenkbelasting voor u verzorgen.

Uw aangifte dient bij de Belastingdienst binnen te zijn vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin u de schenking kreeg of deed.

Heeft u andere vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op.

Belastingconsultancy MVE is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB) en formeel erkend als RB-kantoor. Dit vormt een waarborg voor kwaliteit, integriteit en staat garant voor actuele kennis op fiscaal gebied.

Een erkend RB-kantoor is geregistreerd in het Register van Belastingadviseurs (RB) en staat voor hoogstaand belastingadvies. De RB titel is beschermd.

 

CB logo